Home

Эрхэм гишүүддээ, өдөр бүр онцгой үнийг...

Имарт карттай үйлчлүүлэгч та зөвхөн гишүүддээ зориулсан тусгай хямдрал, урамшууллыг эдлээрэй.

2016.09.12~2016.09.16-ны өдрүүдэд өдөр бүр 2 нэр төрлийн бараа 50 хүртэлх хувийн хямдралтай.

Үнэнч хэрэглээг

Үргэлж урамшуулна...